دریافت جواب

 

 

 


توضیحات:

برای دریافت جواب، لطفا شماره پذیرش و شماره پرونده ای که برایتان پیامک شده را وارد کنید. سپس دکمه سبزرنگ دریافت جواب را فشار دهید تا فایل pdf آن برایتان دانلود شود.

 
 

 

نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری پزشکی (RIS) شرکت فناوری اطلاعات مصباح نور